Exposicions
 • …Exili interior amb horitzó de fons… » veure 
 • Finalista Biennal 2015 » veure
Escrits
 • Pròleg del llibre “Lluny del Manglar” » veure
Beques i premis
 • Beca Primavera 2009, Ajuntament de l’Escala
 • Premi 25 de Novembre 2014, Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona
 • Finalista Biennal de Girona 2015, Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona
 • Obra Social La Caixa 2015
Articles publicats
 • ‘La Bonne’ o com trans-mutar de la gestió a la gestació cultural. Quadern de les idees, les arts i les lletres. » veure
 • Corpologia 1 » veure (pàgina 21)
 • Corpologia 2 » veure
 • Corpologia 3 » veure (pàgina 34-35)
 • Corpologia 4 » veure (pàgina 30 – 31)
 • Corpologia 5 » veure (pàgina 16 – 17)
 • Corpologia 6 » veure (pàgina 49 – 51)
 • Corpologia 7 » veure (pàgina 28-29)
 • Corpologia 8 » veure (pàgina 39)
 • Corpologia 9 » veure (pàgina 35)
 • Corpologia 10 » veure
 • Corpologia 13 » veure (pàgina 40 – 42)
 • Corpologia 14 » veure (pàgina 18)
 • Corpologia 15 » veure (pàgina 32 – 33)
 • Corpologia 16 » veure (pàgina 29)
 • Corpologia 18 » veure (pàgina 42 – 43)
 • Corpologia 19 » veure (pàgina 26 – 27)
 • Coropologia 21 » veure (pàgina 12)
 • Marta Vergonyós

  Marta Vergonyós, artista multidiciplinar i cineasta

 • Instagram

 • Xarxes