Col·laboració
Denys Blacker
Més informació
Transmissions
Aparicions
Publicacions

Tercera peça de la sèrie Transmissions realitzada amb l’artista Denys Blacker sobre la transmissio de l’equilibri en una peça realitzada amb la seva mare, filla i nétes.

  • Marta Vergonyós

    Marta Vergonyós, artista multidiciplinar i cineasta

  • Instagram

  • Xarxes