Col·laboració
Fina Miralles
Més informació
Aparicions
Publicacions

Video-creació sobre la relació entesa com a creació en si mateixa feta amb l’artista Fina Miralles.