Marta Vergonyós Cabratosa: artista visual, cineasta i activista cultural.Marta Vergonyós Cabratosa: artista visual, cineasta i activista cultural.

1717Llibre d’artista dins d’exposició col·lectiva Exilis organitzada per Populart amb la participació de 25 artistes.